?>

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI

ĐOÀN KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

Tập huấn công tác Đoàn được tổ chức vào ngày 27/12/2014 tại trường ĐH KHTN cơ sở 2